ПЛАН-ГРАФІК

проведення внутнішнього моніторингу на 2021-2022 навч.року

(самоаналіз за напрямом "Освітнє середовище")

№ п/п Зміст діяльності Термін Відповідальний Узагальнення Форма проведення моніторингу
жовтень
1. Створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці
1.1 Аналіз стану дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі 18-22.10.21р. Рада Інформація спостереження
1.2 Створення сприятливих умов для відвідування вихованцями ЦПР 25-27.10.21р. Рада Інтерпретація результатів Анкетування вихованців та батьків
листопад
2. Визначення рівня обізнаності учасників освітнього процесу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
2.1 Стан роботи з ОП,БЖ, ЦЗ у закладі (журнали, інструктажі) 01-14.11.21р. Рада Інформація, ІМН Вивчення документаціії
2.2 Стан організації роботи з БЖ у гуртках 15-30.11.21р. Рада Інтерпретація результатів, ІМН Анкетування вихованців
грудень
3. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Створення інклюзивного освітнього середовища.
3.1 Робота закладу щодо організації роботи з дітьми з особливими потребами 01-10.12.21р. Рада Інтерпретація результатів Анкетування педагогів
4. Аналіз отриманих результатів щодо само оцінювання освітнього середовища ЦПР за І семестр 11-30.21р рада Аналітична довідка, педрада Вивчення результатів моніторингу
січень
5. Створення безпечного освітнього середовища
5.1 Профілактична робота щодо безпечного використання мережі Інтернет До 10.01.2022р. Рада Інтерпретація результатів ІМН Спостеження, анкетування
5.2. Діяльність закладу щодо протидії боулінгу, дискримінації 11.-30.01.2022р. Ради Інтерпретація результатів ІМН Спостеження, анкетування, вивчення документації
лютий
6.Забезпечення навчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчаннявідповідно до освітньої та навчальних програм
6.1. Забезпечення приміщень закладу необхідним обладнанням для реалізації освітньої програми 1-12.02.2022р. Рада Інтерпретація результатів Спостеження, анкетування,
6.2 Робота адміністрації щодо покращення матеріально-технічної бази 13-28.02.2022р. Рада інформація Вивчення документації
березень
7.Формування навичок здорового способу життя у здобувачів освіти
7.1 Організації роботи у ЦПР щодо формування навичок здорового способу життя 1-15.03.2022р. Рада Інтерпретація результатів Анкетування педагогів
7.2. Інформаційно-просвітницька робота у ЦПР щодо формування навичок здорового способу життя 16-30.03.22р. Рада Інтерпретація результатів Анкетування здобувачів освіти
квітень
8. Формування мотивуючого до навчання освітнього простору
8.1. Створення мотивуючого до навчання освітнього середовища 01-30.04.21р. Рада Інтерпретація результатів ІМН Анкетування педагогів та вихованців
травень
9. Аналіз отриманих результатів щодо само оцінювання освітнього середовища ЦПР 01-15.05.21р Рада Пропозиції до плану на 2022-2023 навч.рік Педрада
Узагальнення результатів анкетування, моніторингу тощо
червень
10. Ознайомлення учасників освітнього процесу з результатами внутрішнього моніторингу до 30.06 директор Оприлюднення на веб-сайті
серпень
11. Затвердження плану проведення моніторингу на 2022-2023 навч.рік До 01.09.2021р. Рада Затвердження на педраді

Кiлькiсть переглядiв: 155