Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти за основними напрями позашкільної освіти

Еколого-натуралістичний:

- Гурток «Природа крізь призму англійської мови»

Програма рекомендована Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (наказ №312 /163-19 ОДА від 05.09.2019)

- Гурток «Дитина у світі природи»

Програма складена на основі програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку, рекомендовано лист МОН України від 01.08.2017р. №1/11-7684, 2017р. Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019р

Оздоровчий:

- Гурток «Оздоровча гімнастика» Програма складена на основі програми «Оздоровча гімнастика», автор Маринич В.Л. «Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-67). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019р.

Туристсько-краєзнавчий:

- Гурток «Соняшник», «Фольклористика»

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Фольклористика» (Віннічук А. П.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»(протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017).

- Гурток «Юні музеєзнавці»

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму "Юні екскурсоводи". "Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах" (протокол засідання НМК з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-316)

- Гурток історичного краєзнавства "Оберіг"

Навчальна програма з гуманітарного напряму "Пізнаємо рідний край". "Схвалено НМК з позашкільної освіти НМР з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 29.12.2015)

- гурток "Фольклор та етнографія"

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму "Фольклор та етнографія". "Схвалено педагогічною радою Лиманського міськогоЦПР від 30.08.2019 протокол №1"

Художньо-естетичний напрям:

- Гурток організаторів дозвілля «Витівники»

Програму складено на основі програми «ІГРОТЕХНІКИ» збірки НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ (Випуск 3) (загальна редакція Шкура Г. А., Ніколайко Н. Ю.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.

- Гурток «Ляльковий театр «Капітошка»

Програму складено на основі програми «Театр ляльок» збірки НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ (Випуск 3) (загальна редакція Шкура Г. А., Ніколайко Н. Ю.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.

- Гуртки вокальноъ студії "Співаночки"

Програма складена на основі програми вокального мистецтва збірки "Навчальні програми з позашкільної освіти". Київ, 2016 р. рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016р. №1/11-4657). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019р.

- Гурток «Веселі нотки»

Програма складена на основі програми «МУЗИЧНА МОЗАЇКА» (Паненко Г. Л.)«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.;

- Гуртки танцювальної студії «Фантазія», "Конфетті"

Програма складена на основі програми «ХОРЕОГРАФІЯ» (автори Захарова О.Г., Козинко Л.Л.) «Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист 1ІТЗО від 07.07.2014 № 14.1/12-Г-1128). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.;

- Гуртки школи танців «Дует»

Програма складена на основі програми «СПОРТИВНО-БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Зирянов Ю. Я., Зирянова Т. В., Зирянова К. Ю.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019р.;

- Гурток арт-студії «Hand-made», "Магія рукоділля"

Навчальна програма з художньо-естетичного напряму «ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО» (автори: Вержбицька І. В., Лебідь Л. Ю.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015). ;

- Гурток "Образотворче мистецтво"

Програма складена на основі програм для дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", рекомендовано: лист МОН України від 01.08.2017р. №1/11-7684, 2017р. та освітньої програми для дітей віком від2 до7 років "Дитина, рекомендовано: лист МОН України №1/11-11177, 2016р. Програму схвалено педагогічною радою ЦПР №1 від 30.08.19р.

- Гурток «Ритміка»

Програму складено на основі програми «Світ танцю» збірника навчальних програм з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму школи раннього розвитку «Малюк», рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019р.;

- Гурток «Музика»

Програму складено на основі програми «Музичний калейдоскоп», схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 №211/12-Г-406). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2018 р.;

Гуманітарний напрям:

- Гуртки ТО «Школа журналіста»

Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експерементального напряму "Журналістика". Рекомендовано НМР Національного ентру "Мала академія наук України (протокол №1 від 09.02.2017)

- Гурток «Юний дослідник»

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-експерементального напряму "Психологія". "Схвалено для використання у позашкільних закладах" (лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-137; протокол засідання НМК з позашкільної освіти з питань освіти МОН від 15.03.2019 №1)

- Гурток «Українська мова»

Програма складена на основі програми «Дитина» (нова редакція) 2016р., рекомендована Міністерством науки і освіти України (лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11 2015р. ), Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.

- Гурток «Грамота»

Програма складена на основі програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», рекомендовано лист МОН України від 01.08.2017р. №1/11-7684, 2017р. , освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендовано: лист МОН України № 1/11-11177 , 2016р. ), Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.

- Гурток «Дитяча література»

Програма складена на основі програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», рекомендовано лист МОН України від 01.08.2017р. №1/11-7684, 2017р. , освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендовано: лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015р., Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.

- Гурток «Логіка»

Програма складена на основі навчальної програми раннього творчого розвитку «Малюк», «Вчимося граючись» та «Учись учитися» збірника навчальних програм з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму школи раннього розвитку «Малюк», рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020). Схвалено педагогічною радою Лиманського міського ЦПР №1 від 30.08.2019.

- Гурток «Англійська мова»

Програма складена на основі навчальної програми з позашкільної освіти «Перші кроки в англійській мові» збірника навчальних програм з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму школи раннього розвитку «Малюк», рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 №1/11-1020. Схвалено педагогічною радою Лиманського міського ЦПР (протокол №1 від 30.08.2019р)

Кiлькiсть переглядiв: 175