/Files/photogallery/263201-1516709108.jpg

Визначення жорстокого поводження з дітьми

Насильство –фізичний або психологічний вплив однієї людини на іншу,що порушує конституційне право людини на особистісну недоторканість (у фізичному і духовному розумінні).

(Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників/за заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової)

Насильство –застосування грубої фізичної сили одного суб’єкта надіншим чи морального тиску на нього

(Словарь социального педагога и социального работника/под ред. И.И. Калачевой, Я.Л. Коломинского, А.И. Левко)

Насильство –навмисне застосування людиною,групою різних формпримусу по відношенню до конкретної особи, групи з метою досягнення певної мети (утиск конституційних прав та свобод громадянина, нанесення шкоди чи загроза фізичному, психічному стану)

(Словарь социального педагога/Авт. сост. Л.В. Мардахаев)

Жорстоке поводження –будь-які умисні дії фізичного,сексуального,психологічного чи економічного спрямування однієї людини стосовно іншої, якщо ці дії порушують її конституційні права, свободи як людини та громадянина і наносять їй моральну травму, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю (стаття 1 Закону України «Про попередження насильства в сім'ї»).

Недбале ставлення до дитини передбачає таку поведінку батьків(осіб,які їх замінюють), яка призводить до свідомого або неусвідомленого незадоволення дорослими життєво важливих потреб дитини, пов’язаних з її виживанням, здоров’ям та повноцінним розвитком.

Бездоглядність –відсутність або недостатність контролю за поведінкоюабо заняттями дітей і підлітків, виховного впливу на них з боку батьків або осіб, які їх замінюють.

Поняття «педагогічна занедбаність» розглядається як відхилення від норми в моральній свідомості, поведінці та навчанні, зумовлені недоліками виховання у сім’ї, закладах освіти, але основна увага звертається на недостатній рівень вихованості дитини у сім’ї.

Практичний психолог В.С.Сотнік

Кiлькiсть переглядiв: 94